Sejm przyjął w środę rozwiązanie, aby nie tylko lekarze, ale także przedstawiciele innych zawodów medycznych kwalifikowali do szczepienia przeciw COVID-19. Nowelizacja ustawy trafi teraz do Senatu.

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi głosowało 421 posłów, przeciw było 20, 3 się wstrzymało. Trafi ona teraz pod obrady Senatu.

W świetle przyjętych przepisów na szczepienie przeciw COVID-19, obok lekarzy, kwalifikować będą mogli także przedstawiciele innych zawodów medycznych. Grupa ta będzie ujęta w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Jak doprecyzował we wtorek Paweł Rychlik (PiS), w czasie przedstawiania sprawozdania komisji zdrowia, “chodzi przede wszystkim o dobrze wykształcone polskie pielęgniarki i położne”.

Nowelizacja przedłuża także okres obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci szpitali do końca 2021 r. z przesunięciem terminu kolejnej kwalifikacji na 1 października br.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

tor/ joz/

Źródło: www.pap.pl