Zarzuty posłów Koalicji Obywatelskiej dotyczące wątpliwości związanych z kosztami przygotowania Szpitala Narodowego są nieprawdziwe i nie mają pokrycia w rzeczywistości – czytamy w oświadczeniu władz Szpitala Narodowego.

W czwartek posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński przeprowadzili kontrolę poselską w spółce PL2012plus, zajmującej się szpitalem tymczasowym na Stadionie Narodowym. Po kontroli spotkali się z dziennikarzami przed stadionem na konferencji prasowej, podczas której doszło do wymiany zdań między nimi a prezesem Pl2012plus Włodzimierzem Dolą.

Podczas konferencji Joński i Szczerba poinformowali, że ich największe wątpliwości budzi to, że przed tygodniem podczas spotkania z szefem KPRM Michałem Dworczykiem otrzymali informację, że koszty przygotowania szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym wynoszą ok. 18 mln zł, tymczasem z informacji przekazanej im w czwartek wynika, że koszty przygotowania i organizacji szpitala narodowego urosły do 29 mln zł.

Prezes Pl2021plus, dołączając do konferencji, zapewnił, że szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym leczy pacjentów, a dodatkowo szczepionych jest w nim ok. tysiąca osób dziennie.

“Każda złotówka, która została wydana przez spółkę stadionową, została wydana z poszanowaniem prawa” – podkreślał Dola. Wyjaśniał, że “rozbieżności w kwotach, które podają posłowie, wynikają z tego, że niedokładnie czytają dokumenty, które dostają” – bo 18 mln zł to kwota za adaptację Stadionu Narodowego na potrzeby szpitala, a 29 mln zł to kwota za adaptację i funkcjonowanie szpitala.

Szpital Narodowy już wcześniej odnosił się do wątpliwości związanych z kosztami przygotowania szpitala, gdy poseł Joński na swoim profilu twitterowym opublikował dokument przygotowany przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, stanowiący odpowiedź na wcześniejszą interpelację poselską. W dokumencie tym zawarte zostały koszty funkcjonowania Szpitala Narodowego w listopadzie 2020 roku, które – według Szpitala Narodowego – zostały źle zinterpretowane przez posła Jońskiego.

W opublikowanym wówczas oświadczeniu Szpitala Narodowego podkreślano, że “model prowadzenia standardu rachunku kosztów jest zgodny z rozporządzeniem MZ dotyczącym Standardu Rachunku Kosztów w podmiotach leczniczych”.

“Poseł Joński niestety po raz kolejny nieprawidłowo zinterpretował dane finansowe. CSK MSWiA wielokrotnie tłumaczył i wyjaśniał, że Szpital Narodowy jest jego filią. Nie istnieje oddzielny zarząd Szpitala Narodowego” – czytamy w oświadczeniu.

Wskazywano, że “CSK MSWIA w Warszawie stosuje uregulowania w zakresie rachunku kosztów zgodnie z art. 31lc ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, która mówi – zacytowano – że “świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są obowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów”.

Zgodnie z powyższym, prezentując koszty funkcjonowania szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w listopadzie 2020 r., w odpowiedzi na interpelację uwzględniono koszty bezpośrednie: czyli koszt zużytych leków i wyrobów medycznych, transport medyczny, wyżywienie pacjentów, koszt amortyzacji urządzeń technicznych, koszty pozostałe (w tym: sprzątanie, dezynfekcja, utylizacja odpadów medycznych i komunalnych, koszty bielizny, pościeli, koszt prania) oraz wynagrodzenia (w tym: lekarze, lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, ratownicy medyczni, rejestratorki medyczne).

Uwzględnione zostały także koszty pośrednie, wśród których wymieniono koszty zarządu, czyli – wyjaśniono – procentowy narzut kosztów wynagrodzeń administracji, kadr, płac, księgowości, finansów, zaopatrzenia, apteki, obsługi prawnej, ubezpieczenia.

“Jest to procent kosztu wynagrodzeń personelu szpitala tymczasowego w ogólnej wartości kosztu wynagrodzeń CSK MSWIA w Warszawie” – czytamy. Kosztem pośrednim są także koszty procedur medycznych wykonane we własnych pracowniach i zakładach diagnostycznych szpitala.

“Co ważne, w związku z tym, że szpital tymczasowy stanowi jeden z oddziałów struktur organizacyjnych CSK MSWIA w Warszawie, nie posiada wyodrębnionego stanowiska dyrektorskiego dla tej placówki. Wszystkie służby administracyjne, kadrowe, finansowe wykonują swoją pracę zarówno na rzecz jednostek w lokalizacji ul. Wołoska 137, zamiejscowych Poliklinik w Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie oraz dla nowo utworzonego szpitala tymczasowego” – podkreślono w oświadczeniu Szpitala Narodowego. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk

Źródło: www.pap.pl