Instytut Łukasiewicz – PORT wraz z prestiżowymi ośrodkami naukowymi ze Słowacji będzie poszukiwał narzędzi do monitorowania i zmniejszania ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Na ten cel przeznaczono ponad 2 mln euro ze słowackich funduszy unijnych.

Projekt naukowo–badawczy będzie realizowany w ramach współpracy międzynarodowej. W konsorcjum uczestniczą Słowacki Uniwersytet Techniczny – najstarsza i największa uczelnia techniczna na Słowacji, wnioskodawca projektu, w roli partnerów: Uniwersytet Komeńskiego oraz – zaproszony do współpracy po stronie polskiej, należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz, Instytut Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia – poinformowali przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz w komunikacie prasowym.

Naukowcy chcą stworzyć prototypowy system umożliwiający identyfikację interakcji społecznych i – co z tym się wiąże – monitorowania sposobu rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2. Skupią się zwłaszcza na miejscach o podniesionym ryzyku, w tym m.in. na firmach, szpitalach, szkołach, ale i imprezach masowych.

Opracowywany system będzie wykorzystywał lokalizację użytkowników, zachowując ich pełną anonimowość – informują współtwórcy projektu. Na podstawie modeli matematycznych pomoże to określić populacyjne ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Użytkownicy – za pomocą specjalnego urządzenia lub aplikacji – będą informowani o potencjalnym ryzyku kontaktu z osobą zakażoną.

Instytut Łukasiewicz – PORT, jako partner projektu, będzie odpowiadał za działania związane z testowaniem grup pilotażowych i wsparcie modelowania z wykorzystaniem zaawansowanego zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego, w tym nowopowstającego laboratorium BSL-3.

Łączny budżet projektu pn. „Badania i rozwój systemu telemedycyny monitorującego rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz opracowanie narzędzi analitycznych zmniejszających ryzyko infekcji” to ponad 2 mln euro przekazane z unijnego Programu Operacyjnego Zintegrowana Infrastruktura wdrażanego przez słowackie Ministerstwo Nauki, Badań, Rozwoju i Sportu. (PAP)

ekr/ zan/

Źródło: www.pap.pl